Ro En
Titlul proiectului:

PARTENERIAT PENTRU UN MEDIU CURAT, REDUCEREA DEŞEURILOR ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN REGIUNEA 7 CENTRU

Scopul proiectului:

Îmbunătăţirea sistemului de management al deşeurilor la nivel regional -Regiunea 7 Centru, cu accent pe deşeurile din construcţii şi demolări, deșeurile biodegradabile și deșeurile periculoase.

Obiectivul principal:

Implementarea unor măsuri mai greu de atins, prevăzute în Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor în Regiunea 7 Centru, numite măsuri calitative. Până în prezent numai îndeplinirea măsurilor cantitative a beneficiat de finanţări (construirea depozitelor de deşeuri, staţii de sortare, staţii de transfer, închiderea depozitelor neconforme). Acestea sunt importante, dar adeseori eşuează din lipsa: "know-how", experienţă, profesionalism, susţinere din partea societăţii civile şi informarea autorităţilor.

Obiective specifice:

Urmărind obţinerea statutul de "regiune exemplară" şi crearea unui exemplu de bună practică pentru celelalte regiuni proiectul cuprinde următoarele obiective specifice:

 1. Obiectiv 1. Creșterea capacității instituționale a autorităților publice locale și regionale
 2. Obiectiv 2. Obținerea de date și informații complete și corecte, care să corespundă cerințelor de raportare la nivel național și european
 3. Obiectiv 3. Eliminarea deșeurilor în conformitate cu cerințele legislației în domeniul gestiunii deșeurilor, în scopul protejării sănătății populației și mediului
 4. Obiectiv 4. Creșterea competitivității în domeniul managementului integrat al deșeurilor
 5. Obiectiv 5. Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate în conformitate cu prevederile legislative
 6. Obiectiv 6. Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor din construcții și demolări cu respectarea principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului și sănătății umane
 7. Obiectiv 7. Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase din deșeurile municipale cu respectarea principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului și sănătății umane
 8. Obiectiv 8. Crearea de oportunități pentru dezvoltarea durabilă

Rezultate:

Componenta 1 – Întărirea capacităţii instituţionale:

 • Plan revizuit de gestiune a deşeurilor (cu studiu statistic și sondaj de opinie ca bază de revizuire);
 • Două asociaţii (una formată din organisme publice, private şi ONG-uri, cealaltă o reţea regională de ONG-uri active în domeniul mediului) – juridic constituite (cu documente de constituire finalizate);
 • Cel puţin 220 angajaţi instruiţi în domeniul managementului deşeurilor.

Componenta 2 – Implementare practică a unor proiecte pilot la scară mică:

Trei proiecte de management al deşeurilor implementate după cum urmează:

 1. 1 sistem de compost pentru deşeuri biodegradabile în Sălişte, constând în instruirea utilizatorilor şi achiziţionarea echipamentului – containere speciale;
 2. 1 instalaţie mobilă pentru tratarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Mediaș, constând în achiziţionarea unui echipament/maşină şi definirea ghidului/instrucţiunilor de utilizare;
 3. 1 sistem de colectare a deşeurilor periculoase din deşeuri menajere in Mediaş, constând în achiziţionarea unui echipament şi implementarea unor sesiuni de instruire.

Componenta 3 – Creşterea conştientizării:

 • 12 sesiuni de creştere a conştientizării în managementul deşeurilor în special a colectării selective.

Paște Fericit ! 2013-04-01 14:55:01 Paște Fericit! Frohe Ostern! Happy Easter! Kellemes húsvéti ünnepeket! God påske! Citeste mai mult


Vizitatori acum:2
Vizitatori total:37341