Ro En

Parteneri

PROIECT IMPLEMENTAT DE:

 • AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu (ARPM Sibiu) este o instituție publică guvernamentală subordonată Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM), un serviciu public descentralizat finanţat de la bugetul statului. ARPM Sibiu are responsabilităţi în implementarea politicilor de mediu, a legislaţiei şi regulamentelor existente şi coordonează elaborarea planurilor la nivel regional.

ARPM Sibiu este beneficiarul proiectului, cu rol în planificarea, organizarea și implementarea tuturor activităților conform obiectivului general și obiectivelor specifice pentru atingerea rezultatelor stabilite în proiect.

Pentru mai multe informații despre Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu accesați următorul link: http://arpmsb.anpm.ro .

 • ASOCIAȚIA AUTORITĂȚILOR LOCALE ȘI REGIONALE DIN NORVEGIA

Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS) este o organizaţie naţională care include toate cele 430 de municipalităţi norvegiene, 19 consilii districtuale şi aproximativ 460 de companii municipale din domeniul gestiunii deşeurilor . KS este o organizaţie de angajare şi negociere centrală ce activează ca purtător de cuvânt şi avocat pe probleme de guvernare naţională în numele membrilor săi. Principalul obiectiv al organizaţiei este întărirea democraţiei la nivel local.

KS are o experienţă considerabilă în proiecte de colaborare internaţionala atât în Europa, Balcani, Rusia cât şi în ţări în curs de dezvoltare. KS este membru al Consiliului European pentru Municipalităţi şi Regiuni (CEMR) şi a Centrului European al Companiilor cu Participare Publică şi al Companiilor de Interes Economic General (CEEP).

KS este partener principal al proiectului, cu rol în coordonarea, planificarea, organizarea și implementarea activităților tuturor partenerilor norvegieni conform obiectivului general și obiectivelor specifice pentru atingerea rezultatelor stabilite în proiect.

Pentru mai multe informații despre Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia sau KS accesați următorul link: http://www.ks.noÎN PARTENERIAT CU:

 • NORVEGIA

 1. Primăria Municipiului Stavanger

Stavanger este un oraș din regiunea Rogaland, Norvegia, cu o populație de 121.610 locuitori. În anul 2008 orașul Stavanger a fost capitală Culturală Europeană, alături de Liverpool.

În cadrul proiectului, Primăria Stavanger participă la organizarea și implementarea unor cursuri de instruire în managementul deșeurilor periculoase din menajere și managementul deșeurilor din construcții și demolări, elaborarea unor ghiduri de bune practici și implementarea proiectelor pilot constând în achiziția unor stații de tratare a aceste tipuri de deșeuri în Municipiul Mediaș.

Pentru mai multe informații despre Primăria Municipiului Stavanger din Norvegia accesați următorul link: http://www.stavanger.kommune.no/


 1. Waste Management Norway

Waste Management Norway (WSM) este o organizaţie din care fac parte aproximativ 90 de organizaţii active în managementul deşeurilor solide municipale şi intermunicipale. WMN acoperă aproximativ 95% din municipalităţile din Norvegia, direct sau prin intermediul unei organizaţii intermunicipale şi are 70 membrii asociaţi.

WMN este un suporter ș i coordonator activ pentru membrii săi şi reprezentantul lor pentru media, industrie, comerţ şi autorităţi centrale în probleme importante legate de sectorul

deşeurilor. Apără interesul public stimulând eforturile de reducere a deşeurilor, influenţează reciclarea, tratarea deşeurilor în direcţia dezvoltării durabile şi corecte pentru mediu.

În cadrul proiectului, Waste Management Norway participă la organizarea și implementarea unor cursuri de instruire în domeniul depozitării deșeurilor și elaborarea ghidului de bune practici privind depozitarea.

Pentru mai multe informații despre Waste Management Norway din Norvegia accesați următorul link: www.avfallnorge.no


 1. Green Living Norway

Green Living este o organiza ț ie neguvernamentală din Norvegia care-și desfășoară activitatea în domeniul protecției mediului. Viziunea organizației constă în crearea unor condiții de viață durabilă pentru toată lumea, prin îmbunătățirea sistemului, a infrastructurii, a mentalității și a comportamentului. Organizația este susținută de Ministerul Mediului din Norvegia și colaborează cu parteneri externi cum ar fi The Global Action Plan International.

În cadrul proiectului, Green Living Norway participă la organizarea și implementarea unor cursuri de instruire în domeniul compostării deșeurilor biodegradabile, elaborarea ghidului de bune practici privind compostarea la domiciliu și în școală, implementarea proiectului pilot privind compostarea în zona orașului Săliște.

Pentru mai multe informații despre Green Living Norway din Norvegia accesați următorul link: www.gronnhverdag.no


 • ROMÂNIA

 1. Consiliul Judeţean Sibiu

Consiliul Judeţean Sibiu este autoritate a administraţiei publice locale cu rol în coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Consiliul Judeţean Sibiu sprijină acţiunile proiectului astfel încât ele să fie extinse şi la nivelul celorlalte autorităţi locale şi judeţene.

Pentru mai multe informații despre Consiliul Județean Sibiu accesați următorul link: http://www.cjsibiu.ro


 1. Primăria Municipiului Sibiu

Municipiul Sibiu este unul din cele mai importante oraşe din Transilvania cu o istorie bogată și un remarcabil potenţial de dezvoltare economică. În anul 2007, orașul Sibiu a fost Capitală Culturală Europeană alături de Luxemburg.

Primăria Municipiului Sibiu sprijină acţiunile proiectului astfel încât ele să fie extinse şi la nivelul celorlalte autorităţi locale.

Pentru mai multe informații despre Primăria Municipiului Sibiu accesați următorul link: http://www.sibiu.ro


 1. Primăria Municipiului Mediaș

Mediaşul este aşezat în inima Ardealului, la 55 km de Sibiu în judeţul cu acelaşi nume, pe valea râului Târnava Mare.

Primăria Municipiului Mediaş sprijină acţiunile proiectului astfel încât ele să fie extinse şi la nivelul celorlalte autorităţi locale. În municipiul Mediaș sunt implementate două proiecte pilot: o stație de tratare a deșeurilor periculoase din deșeuri menajere și o stație mobilă pentru tratarea deșeurilor din construcții și demolări.

Pentru mai multe informații despre Primăria Municipiului Mediaș accesați următorul link: http://www.primariamedias.ro


 1. Primăria Orașului Săliște

Orașul Săliște este centrul economic, cultural și spiritual al Mărginimii Sibiului. Mărginimea Sibiului este o zonă etnografică unică in Romania, situată la vest de Sibiu, care cuprinde 18 localități: Boita, Sadu, Raul Sadului, Tălmaciu, Tălmăcel, Rășinari, Poplaca, Gura Râului, Orlat, Fântânele, Sibiel, Vale, Săliște, Galeș, Tilișca, Rod, Poiana Sibiului si Jina

Primăria orașului Săliște sprijină acţiunile proiectului astfel încât ele să fie extinse si la nivelul celorlalte autorităţi locale. In Orașul Săliște și satele arondate va fi implementat un proiect pilot de compostare a deșeurilor biodegradabile în cadrul căruia se vor distribui populației diverse tipuri de sisteme de compostare.

Pentru mai multe informații despre Primăria Orașului Săliște accesați următorul link: http://www.saliste-sibiu.ro/


 1. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Cu o tradiţie de 220 de ani de învăţământ superior sibian şi 15 ani de existenţă, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu cuprinde 11 Facultăți și este o universitate cu aspiraţii reale pentru modernitate şi internaţionalizare, o universitate care promovează excelenţa şi continua înnoire socială Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu sprijină acţiunile proiectului astfel încât ele să fie extinse şi la nivelul altor instituţii de învăţământ din Regiunea 7 Centru. În cadrul proiectului, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu colaborează cu ARPM Sibiu la organizarea și implementarea unui curs postuniversitar și a unei sesiuni de practică studențească de 2 săptămâni pentru un grup de 12 studenți și 3 profesori, practică desfășurată în cadrul unor companii din Norvegia. 

Pentru mai multe informații despre Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu accesați următorul link: http://www.ulbsibiu.ro


 1. Clubul Ecologic BIOS Sibiu

Clubul Ecologic Bios are ca scop protejarea mediului și ocrotirea naturii, mijloace principale de ocrotire a vieții și de păstrare a patrimoniului natural, cultural și istoric al țării.

Clubul Ecologic Sibiu sprijină acţiunile proiectului astfel încât ele să fie extinse şi la nivelul celorlalte autorităţi locale și al organizațiilor neguvernamentale de mediu.

Pentru mai multe informații despre Clubul Ecologic Bios Sibiu accesați următorul link: http://www.ape.sibiu.ro 


 1. Asociația Orașelor din România

Asociația Orașelor din România (A.O.R.) a fost înființată în anul 1994 ca asociație apolitică, nonguvernamentală și fără scop lucrativ din dorința de a răspunde la o necesitate pe care membrii săi o consideră fundamentală: dezvoltarea societății românești prin întărirea rolului autorităților locale .

Asociaţia Oraşelor din România sprijină acţiunile proiectului astfel încât ele să fie extinse şi la nivelul celorlalte autorităţi locale.

Pentru mai multe informații despre Asociația Orașelor din România accesați următorul link: http://www.aor.ro


 1. SC Lafarge Ciment Romania S.A. – Punct de lucru Hoghiz

Producătorul român de ciment ROMCIM S.A. a fost achiziționat in 1997 de Grupul Internațional LAFARGE, lider mondial in domeniul materialelor de construcții. Societatea și-a propus și a realizat un program ambițios de modernizare si retehnologizare, urmărind cu prioritate atât creșterea performanțelor industriale cât si a performanțelor în protecția muncii și a mediului înconjurător. În prezent societatea deține două fabrici de ciment (Medgidia si Hoghiz) și o stație de măcinare (Târgu Jiu).

SC Lafarge SA Hoghiz sprijină acţiunile proiectului astfel încât ele să fie extinse şi la nivelul Regiunii 7 Centru. Sprijină de asemenea înfiinţarea unei organizaţii profesionale a persoanelor fizice și juridice care au preocupări în domeniul gestiunii deşeurilor.

Pentru mai multe informații despre SC Lafarge Ciment Romania S.A accesați următorul link: http://www.lafarge.ro/


 1. SC Fabis SRL Sibiu

Firma SC FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL a fost înființată in anul 2005.

SC Fabis SRL Sibiu sprijină acţiunile proiectului prin acţiuni de consultanţă economică, juridică, colaborare internaţională, dezvoltare de parteneriate etc., astfel încât ele să fie extinse la nivelul Regiunii 7 Centru. Reprezentanții firmei, o româncă, Alexandra Forbord, căsătorită cu un norvegian, Geir Forbord, sunt inițiatorii parteneriatului româno – norvegian care a stat la baza proiectului.


Paște Fericit ! 2013-04-01 14:55:01 Paște Fericit! Frohe Ostern! Happy Easter! Kellemes húsvéti ünnepeket! God påske! Citeste mai mult


Vizitatori acum:2
Vizitatori total:37341